Systemy sieciowe

W dzisiejszych czasach ciężko wyobrazić sobie sprawnie działające przedsiębiorstwo nieposiadające sieci internetowej wspierającej kluczowe procesy biznesowe. Bardzo często to właśnie od sprawnego działania sieci uzależniona jest  efektywność produkcji, czy wydajność pracy personelu. Dlatego tak ważne jest, aby wdrażane rozwiązania były dopasowane do specyfiki pracy danego przedsiębiorstwa. 

Podobne usługi

Więcej informacji

W dzisiejszych czasach ciężko wyobrazić sobie sprawnie działające przedsiębiorstwo nieposiadające sieci internetowej wspierającej kluczowe procesy biznesowe. Bardzo często to właśnie od sprawnego działania sieci uzależniona jest  efektywność produkcji, czy wydajność pracy personelu. Dlatego tak ważne jest, aby wdrażane rozwiązania były dopasowane do specyfiki pracy danego przedsiębiorstwa. 

Współcześnie sieć internetowa pełni dużo większą rolę niż tylko wsparcie komunikacji pomiędzy pracownikami i klientami firmy. Bardzo często stanowią bazę, na której pracują złożone systemy logistyczne (np. systemy głosowe, ERP, czy wspierające pracę magazynu) czy produkcyjne (np. systemy znakowania, kontroli jakości), dlatego wszelkie awarie obszaru sieciowego wpływają nie tylko na komfort pracy, ale też wydajność i zysk całej firmy.

W celu zminimalizowania strat związanych z wadliwym działaniem instalacji sieciowych lub dostępem osób nieuprawnionych, warto zadbać o to, aby wdrażane technologie w pełni uwzględniały specyfikę środowiska, w jakim będą pracować urządzenia sieciowe (np. chłodnia, magazyn, hala produkcyjna), specyfikację komunikację w firmie (dużo niezależnych sieci np. produkcyjnych) czy wykorzystywane urządzenia (np. terminale ręczne, wózkowe, systemy kompletacji głosowej).

W ramach usług sieciowych oferujemy (kliknij na wybrany obszar, aby dowiedzieć się więcej):

Dowiedz się więcej:

Projektowanie, instalacja, utrzymanie sieci

Przed przystąpieniem do wdrożenia sieci LAN/WLAN konieczne jest jej staranne zaprojektowanie. Proces wdrożenia rozpoczynamy od spotkania z Użytkownikiem oraz określenia założeń dla projektowanej sieci.

Przeprowadzenie wizji lokalnej pozwala na zapoznanie się z obszarem prac, topografią terenu i jest wstępem do przygotowania koncepcji rozwiązania (dla sieci LAN) oraz pomiarów propagacji fal radiowych (dla sieci WLAN). W przypadku sieci bezprzewodowych pomiary umożliwiają wyznaczenie ilości oraz miejsc instalacji urządzeń sieciowych, zlokalizowanie źródeł zakłóceń czy wyznaczenie obszarów silnie tłumiących sygnał radiowy.

Efektem powyższych prac jest projekt sieci, który zawiera koncepcję rozwiązania, ilość i rodzaj docelowych urządzeń, sposób rozmieszczenia i konfiguracji elementów sieciowych. Etap projektowania prowadzony jest przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów SKK SA z wykorzystaniem nowoczesnych i profesjonalnych systemów pomiarowych.

Kolejnym etapem jest instalacja systemu na podstawie specyfikacji projektowej. Urządzenia są montowane i konfigurowane w siedzibie Klienta. Następuje uruchomienie i testowanie systemu, szkolenia administratorów sieci oraz użytkowników kluczowych. Na koniec przygotowywana jest dokumentacja powykonawcza.

Po wdrożeniu firma SKK SA zapewnia wsparcie techniczne oraz usługi utrzymania ciągłości pracy sieci. Oferta każdorazowo jest dopasowywana do potrzeb Klienta. Może to być wsparcie świadczone 8 godzin dziennie w dni robocze lub 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Jesteśmy elastyczni! Obsługujemy również kontrakty serwisowe producentów.

Sieci LAN

Dobrze działająca sieć LAN stanowi podstawę funkcjonowania każdej firmy.

Dzięki niej firma komunikuje się ze światem zewnętrznym, zapewnia także użytkowanie przez wiele komputerów wspóln
ych urządzeń takich, jak skanery czy drukarki. SKK SA posiada bogate doświadczenie w budowie i modernizacji siecilokalnych.

Nasza propozycja obejmuje:

 • projektowanie sieci LAN w różnych topologiach;
 • dobór elementów sieciowych uznanych producentów (przełączniki, routery firewall);
 • kompleksowe wdrożenie, konfiguracja polityk bezpieczeństwa, VAL, DHCP, QoS, VPN, ACL;
 • segmentację sieci, zagadnienia bezpieczeństwa;
 • modernizację sieci (wymiana przełączników, routery, zaawansowana konfiguracja);
 • okablowanie strukturalne miedziane i światłowodowe wraz z akcesoriami;
 • montaż punktów dystrybucyjnych wraz z wyposażeniem pasywnym i aktywnym;
 • integrację nowych obszarów z dotychczasowym szkieletem sieci;
 • pomiary i weryfikacja okablowania przy użyciu profesjonalnego sprzętu.

Sieci WLAN

W dzisiejszym świecie zapotrzebowanie na dostęp do sieci w dowolnym czasie i miejscu staje się standardem.

Szybki wzrost popularności osobistych urządzeń mobilnych przynoszonych do miejsca pracy powoduje konieczność wprowadzania nowych rozwiązań z zakresu zabezpieczenia i zarządzania sieci. W tej sytuacji istotnym problemem staje się również kwestia wydajności sieci.

Firma SKK S.A. wdraża sieci bezprzewodowe od wielu lat. Projektujemy i instalujemy sieci w każdych warunkach środowiskowych, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Są to m.in:

 • Obiekty użyteczności publicznej (tzw. hot-spoty)
 • Biura i hotele
 • Hale magazynowe
 • Hale produkcyjne (w trudnym środowisku: duże zapylenie, wysoka temperatura, wilgotność, itp.)
 • Zewnętrzne place składowe (sieci kratowe MESH)
 • Porty lotnicze i morskie
 • Chłodnie i mroźnie (niskie temperatury, nawet do -30ºC).

Początkowo wdrażaliśmy sieci autonomiczne, oparte na standardzie 802.11b (2,4 GHz, 11 Mb/s), składające się z samodzielnych punktów dostępu. Ich wadą była konieczność konfiguracji każdego punktu dostępu osobno oraz mała odporność na zakłócenia fal radiowych. W miarę upływu czasu zwiększała się przepustowość sieci (802.11a i 802.11g, częstotliwość 2,4 GHz i 5 GHz, prędkość transmisji 54 Mb/s) a także pojawiła się możliwość zarządzania poprzez kontrolery co pozwoliło nam to na instalowanie sieci centralnie zarządzanych. Ich sercem jest kontroler, który potrafi m.in. samodzielnie równoważyć ruch w sieci, dynamicznie zmieniać kanały tak, by uniknąć interferencji, a także zwiększać moc sygnału radiowego w miejscach uszkodzeń sieci.

Obecnie najbardziej popularnym standardem jest sieć 802.11n o teoretycznej prędkości transmisji do 600 Mb/s, choć niektóre firmy już zaczynają stosować nowszy standard 802.11ac o teoretycznej przepustowości 1,3 Gb/s.

Oferta firmy SKK SA oparta jest na nowoczesnych światowych technologiach z zakresu zarówno sieci, jak i AutoID. Obecnie najczęściej wdrażamy sieci oparte o standard 802.11n, co znacznie poprawia szybkość transmisji naszym Użytkownikom, Niektóre urządzenia klienckie obsługują jeszcze starszy standard 802.11g, dzięki czemu możemy w łatwy sposób dostosować parametry sieci do potrzeb Klienta.

Trzymamy „rękę na pulsie” dlatego jesteśmy na bieżąco z nowinkami technologicznymi. Podnosimy swoje kwalifikacje, by móc sprostać kolejnym, lepszym standardom oraz technologią, które zarówno w sieciach LAN i jak i WLAN rozwijają się w bardzo szybkim tempie.

Audyty i przeglądy sieci

Niezawodność infrastruktury sieciowej zapewnia ciągłość pracy sieci a to z kolei pozwala na daleko idące oszczędności. Wraz z postępem technologicznym sieci ulegają szybkiej transformacji.

Szczególnie możemy to zauważyć w dziedzinie bezpieczeństwa, gdzie standardy zmieniają się najszybciej. Dlatego warto rozważyć okresowe przeglądy sieci, by odpowiednio wcześnie zidentyfikować zagrożenia oraz wyeliminować ich źródła.

Najważniejszymi parametrami określającymi jakość sieci bezprzewodowej są:

 • Niezawodność: definiowana jako odporność sieci bezprzewodowej na awarie. W tym przypadku bardzo ważnym czynnikiem jest poziom redundancji zasięgów punktów dostępowych oraz kluczowych elementów sieci (kontrolery, serwery RADIUS). Czym wyższy poziom redundancji, tym większa gwarancja ciągłości pracy sieci
 • bezpieczeństwo: rozumiane jako odporność sieci bezprzewodowej na próby włamania. Bezpieczeństwo sieci jest niezmiernie ważnym elementem, który może mieć wpływ nie tylko na działanie systemów w przedsiębiorstwie, ale również poufne dane firmy. Luki w systemie bezpieczeństwa mogą zostać wykorzystane do zakłócenia pracy sieci (np. wprowadzenia wirusa) a nawet do jej całkowitego zablokowania
 • Optymalna konfiguracja – parametry działania poszczególnych elementów sieci powinny gwarantować wysoką wydajność sieci (przepustowość), ciągłość transmisji (np. w procesie roamingu), bezkolizyjną pracę urządzeń, zasady dostępu poszczególnych grup pracowników do konkretnych danych.

Wynikiem przeprowadzonego audytu jest:

 • Opis stanu elementów sieci,
 • Analiza konfiguracji elementów sieci,
 • Analiza widma częstotliwości pod kątem występowania zakłóceń/szumów przemysłowych w sieci wi-fi,
 • Wnioski z analizy oraz określenie stopnia ewentualnych zagrożeń,
 • Propozycje modernizacji oraz zmian konfiguracyjnych .

Nasi Partnerzy

 

 

Wybrani Klienci korzystający z rozwiązań 

 

 

caolin-logo-tlo.jpg
pobrane.jpg
dpd.png
pobrane (9).png
pobrane (12).png
BAT.png
pobrane (6).png
cat_884.jpg
pobrane (14).png
logo_2014.png
espersenLOGO-transparent_2.png
pobrane (1).jpg
logo_Gallery-2.png

 Nasze webinary

Najnowsze nagranie

 

Wcześniejsze webinary

Bezpieczne sieci – skuteczna walka z Ransomware

Sieci WLAN w środowisku produkcyjno-magazynowym

Sieci inteligentne – nowa generacja sieci bezprzewodowych

Sieć WLAN w środowiskach produkcyjno-magazynowych - cz 1.

Sieć WLAN w środowiskach produkcyjno-magazynowych - cz 2. 

6 sposobów na przejęcie kontroli nad siecią przemysłową w Twojej firmie

Sieć WLAN w ekstremalnych temperaturach - Mroźnie, chłodnie, obszary zewnętrzne

Pewne łącze internetowe