Wsparcie handlu

Oferta SKK w obszarze wsparcia handlu to rozwiązania i usługi koncentrujące się na optymalizacji i automatyzacji procesów związanych ze znakowaniem towarów, zarządzaniem asortymentem, inwentaryzacją środków trwałych i analizą zachowania klientów.