Wsparcie UE

Projekt współfinansowany przy wsparciu Unii Europejskiej

Więcej informacji

Projekt współfinansowany przy wsparciu Unii Europejskiej

W ramach wykorzystania środków z Funduszy Europejskich zrealizowaliśmy następujące projekty:

  • SKK Hive Analysis - System do proaktywnego zarządzania i analizy zasobów:

Tytuł projektu:

SKK Hive Analysis - System do proaktywnego zarządzania i analizy zasobów

Numer projektu:

RPMP.01.02.01-12-0497/16

Cel projektu:

Opracowanie systemu lokalizacji obiektów w przedsiębiorstwie umożliwiającego analizę danych i proaktywne wsparcie zarządzania

Cel projektu (poszerzony):

Opracowanie rozwiązania zbierającego dane o przemieszczających się obiektach na ternie przedsiębiorstwa, umożliwiającego wielowymiarową analizę pozyskanych danych i proaktywne wsparcie zarządzania

Opis projektu:

Realizacja projektu pozwoli na uzyskanie informacji na temat wszelakiego ruchu odbywającego się w przedsiębiorstwie i wykonanie wielowymiarowej analizy pozyskanych danych. Aby uzyskać potrzebne do realizacji projektu informacje zostanie opracowania technologia lokalizacji obiektów w czasie rzeczywistym dedykowanej do zmiennych środowisk otoczenia. Opracowana technologia zostanie zaimplementowana w postaci prototypu o nazwie SKK Hive Analysis. Trudność adaptacji aktualnie funkcjonujących rozwiązań wynika m.in. z konieczności rozbudowy sieci zasilania do każdego odbiornika, podatności na zakłócenia oraz stosunkowo małej odporności na zmiany środowiska pracy i dużych kosztów inwestycyjnych. Realizacja niniejszego projektu będzie się opierać o opracowanym własnym rozwiązaniu technologicznym zgodnym ze standardem Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy, zwany dalej w skrócie BLE) do lokalizacji obiektów.

Standard ten został wybrany ze względu na niski pobór energii, przez co nadajniki mogą pracować w oparciu o własne zasilanie (bateria o trwałości około 2 lat), nie ma zatem potrzeby rozbudowy sieci zasilania na terenie Przedsiębiorstwa. Ponadto zastosowana technologia pozwoli na zwiększenie precyzji określenia lokalizacji obiektów.

Rezultatem realizacji projektu będzie opracowanie w pełni funkcjonalnego systemu lokalizacji obiektów w przestrzeni otwartej i zamkniętej w czasie rzeczywistym dedykowanego dla zastosowań przemysłowych.

Wartość projektu:

1 890 162,63 zł

Wysokość wkładu UE:

1 307 518,21 zł

Zamówienia w ramach tego projektu:

Wykonania pomiarów i analiz danych dla technologii lokalizacji w oparciu o standard BLE Treść zapytania (pobierz) Formularz ofertowy (pobierz)
  • Wdrożenie Planu działalności międzynarodowej firmy SKK S.A.

           Zamówienia w ramach tego projektu:

Wynajem zabudowy stoiska targowego wraz z elementami. Wynajem paneli aluminiowych wraz z dedykowaną grafiką.  Treść zapytania (pobierz) Formularz ofertowy (pobierz)
Transport elementów stoiska na miejsce targów (Stuttgart). Treść zapytania (pobierz) Formularz ofertowy (pobierz)
Zakup biletów lotniczych (4 osoby). Treść zapytania (pobierz) Formularz ofertowy (pobierz)
Zakwaterowanie w hotelu podczas targów Global Automotive Components and Suppliers Expo.  Treść zapytania (pobierz) Formularz ofertowy (pobierz)

 

  • Wdrożenie zintegrowanej platformy obsługi technicznej ZPOT”  w ramach działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” osi priorytetowej 8: „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”.

 

Realizowany projekt pozwoli nam na zwiększenie jakości obsługi technicznej jaką świadczymy dla naszych klientów.

 

Co robimy

Formularz kontaktowy

Naciskając “Wyślij wiadomość”, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez SKK S.A. (ul. Gromadzka 101, 30-719 Kraków) poniższych danych osobowych w celach promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz na przesyłanie na podany adres email informacji handlowych od SKK S.A.