Inwentaryzacja towarów oraz środków trwałych

W wielu przypadkach inwentaryzacja kojarzy się ze żmudnym, długotrwałym procesem, w który zaangażowanych jest co najmniej kilka osób z firmy. Bardzo często środki trwałe oznakowane są mało czytelnymi naklejkami, lub robionymi ręcznie etykietami, które szybko ulegają zniszczeniu. Firmy, dla których inwentaryzacja stanowi spore wyzwanie, zachęcamy do zapoznania się z nowoczesnym rozwiązaniem znacznie ułatwiającym przeprowadzenie inwentaryzacji szybko i efektywnie.

Więcej informacji

W wielu przypadkach inwentaryzacja kojarzy się ze żmudnym, długotrwałym procesem, w który zaangażowanych jest co najmniej kilka osób z firmy. Bardzo często środki trwałe oznakowane są mało czytelnymi naklejkami, lub robionymi ręcznie etykietami, które szybko ulegają zniszczeniu. Firmy, dla których inwentaryzacja stanowi spore wyzwanie, zachęcamy do zapoznania się z nowoczesnym rozwiązaniem znacznie ułatwiającym przeprowadzenie inwentaryzacji szybko i efektywnie.

Najważniejszym elementem rozwiązania jest system SKK Inwentaryzator, który służy zarówno do gromadzenia informacji o posiadanym sprzęcie, jak i oznakowania środków trwałych w czytelny i jednolity sposób. Rozwiązanie jest niezwykle elastyczne i umożliwia dostosowanie konkretnych funkcjonalności do potrzeb Klienta. SKK Inwentaryzator jest kompatybilny z najpopularniejszymi systemami klasy ERP, więc jego wdrożenia nie wymaga żadnych modyfikacji w już istniejącym ekosystemie firmy. System obsługuje zarówno kody kreskowe 1 i 2D, jak i tagi RFID.

Uzupełnieniem SKK Inwentaryzatora jest aplikacja na terminale przenośnie, umożliwiająca przeprowadzanie tzw. spisu z natury. Jest ona kompatybilna z większością czytników AutoID, więc jeżeli posiadasz już terminale przenośne i są one zgodne z wymogami aplikacji, zainstalujemy na nich rozwiązanie. I innym przypadku zaproponujemy wdrożenie rozwiązania wraz z terminalami najbardziej pasującymi do potrzeb Twojej firmy.

Rys. 1: Schemat działania SKK Inwentaryzator

 

W zależności od potrzeb w skład rozwiązania może również wejść drukarka (lub drukarki) przemysłowa oraz materiały eksploatacyjne (etykiety) zapewniające estetyczny wyląd i trwałość oznaczeń.

Korzyści z wdrożenia:

  • efektywna weryfikacja i identyfikacja środków trwałych 
  • trwałe, estetyczne i jednolite oznakowanie składników majątkowych
  • automatyzacja i przyspieszenie obiegu dokumentów dotyczących obrotu środkami trwałymi
  • eliminacja pomyłek i niezgodności przy obrocie środkami trwałymi oraz błędów związanych z inwentaryzacją ręczną;
  • znaczne skrócenie czasu potrzebnego na przeprowadzenie spisu
  • ograniczenie ilości osób delegowanych do wykonania inwentaryzacji
  • możliwość przeprowadzania częstych kontroli stanu posiadanych przedmiotów

 Dla kogo:

  • wszystkie firmy posiadające liczne zasoby środków trwałych

System zdecydowanie ułatwił i przyspieszył identyfikację środków trwałych oraz porównanie zapisu rejestrów ze stanem faktycznym,

Elżbieta Szymczak, Dział Księgowości Mila