Wsparcie UE

Projekt współfinansowany przy wsparciu Unii Europejskiej

Więcej informacji

Projekt współfinansowany przy wsparciu Unii Europejskiej

W ramach wykorzystania środków z Funduszy Europejskich zrealizowaliśmy następujące projekty:

  • SKK Hive Analysis - System do proaktywnego zarządzania i analizy zasobów:

Tytuł projektu:

SKK Hive Analysis - System do proaktywnego zarządzania i analizy zasobów

Numer projektu:

RPMP.01.02.01-12-0497/16

Cel projektu:

Opracowanie systemu lokalizacji obiektów w przedsiębiorstwie umożliwiającego analizę danych i proaktywne wsparcie zarządzania

Cel projektu (poszerzony):

Opracowanie rozwiązania zbierającego dane o przemieszczających się obiektach na ternie przedsiębiorstwa, umożliwiającego wielowymiarową analizę pozyskanych danych i proaktywne wsparcie zarządzania

Opis projektu:

Realizacja projektu pozwoli na uzyskanie informacji na temat wszelakiego ruchu odbywającego się w przedsiębiorstwie i wykonanie wielowymiarowej analizy pozyskanych danych. Aby uzyskać potrzebne do realizacji projektu informacje zostanie opracowania technologia lokalizacji obiektów w czasie rzeczywistym dedykowanej do zmiennych środowisk otoczenia. Opracowana technologia zostanie zaimplementowana w postaci prototypu o nazwie SKK Hive Analysis. Trudność adaptacji aktualnie funkcjonujących rozwiązań wynika m.in. z konieczności rozbudowy sieci zasilania do każdego odbiornika, podatności na zakłócenia oraz stosunkowo małej odporności na zmiany środowiska pracy i dużych kosztów inwestycyjnych. Realizacja niniejszego projektu będzie się opierać o opracowanym własnym rozwiązaniu technologicznym zgodnym ze standardem Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy, zwany dalej w skrócie BLE) do lokalizacji obiektów.

Standard ten został wybrany ze względu na niski pobór energii, przez co nadajniki mogą pracować w oparciu o własne zasilanie (bateria o trwałości około 2 lat), nie ma zatem potrzeby rozbudowy sieci zasilania na terenie Przedsiębiorstwa. Ponadto zastosowana technologia pozwoli na zwiększenie precyzji określenia lokalizacji obiektów.

Rezultatem realizacji projektu będzie opracowanie w pełni funkcjonalnego systemu lokalizacji obiektów w przestrzeni otwartej i zamkniętej w czasie rzeczywistym dedykowanego dla zastosowań przemysłowych.

Wartość projektu:

1 890 162,63 zł

Wysokość wkładu UE:

1 307 518,21 zł

Zamówienia w ramach tego projektu:

Wykonania pomiarów i analiz danych dla technologii lokalizacji w oparciu o standard BLE Treść zapytania (pobierz) Formularz ofertowy (pobierz)
  • Wdrożenie Planu działalności międzynarodowej firmy SKK S.A.

           Zamówienia w ramach tego projektu:

Wynajem zabudowy stoiska targowego wraz z elementami. Wynajem paneli aluminiowych wraz z dedykowaną grafiką. 

Targi Logimat 13 - 15 marca 2018 

Wielkość stoiska: 20m2

Elementy wchodzące w skład stoiska:

- Grafika_plansza pcv z wydrukiem, laminowana mat, montaż rzep, format 125 x 100 cm - 22 sztuki

- Grafika_plansza pcv z wydrukiem, laminowana mat, montaż rzep, format 50 x 100 cm - 4 sztuki

- Ramka konstrukcyjna z profilu aluminiowego 40x40mm, format 125 x 100 cm, 22 sztuki

- Ramka konstrukcyjna z profilu aluminiowego 40x40mm, format 50 x 100 cm - 4 sztuki

- Słupki stabilizujące z profilu aluminiowego 40x40mm, wys 250 cm - 6 sztuk

- Trybunka (konstrukcja aluminiowa z poszyciem pcv i blatem z płyty meblowej) 100 x 50 x 80 cm

- Półka 50x100 płyta meblowa wraz z konstrukcją z profilu 40x40mm - 2 sztuki

Treść zapytania (pobierz) Formularz ofertowy (pobierz)

Wynajem zabudowy stoiska targowego wraz z elementami. Wynajem paneli aluminiowych wraz z dedykowaną grafiką. 

Targi Cemat 23 - 27 kwietnia 2018 

Wielkość stoiska: 21m2

Elementy wchodzące w skład stoiska:

- Grafika_plansza pcv z wydrukiem, laminowana mat, montaż rzep, format 125 x 100 cm - 24 sztuki

- Grafika_plansza pcv z wydrukiem, laminowana mat, montaż rzep, format 50 x 100 cm - 4 sztuki

- Ramka konstrukcyjna z profilu aluminiowego 40x40mm, format 125 x 100 cm, 24 sztuki

- Ramka konstrukcyjna z profilu aluminiowego 40x40mm, format 50 x 100 cm - 4 sztuki

- Słupki stabilizujące z profilu aluminiowego 40x40mm, wys 250 cm - 6 sztuk

- Trybunka (konstrukcja aluminiowa z poszyciem pcv i blatem z płyty meblowej) 100 x 50 x 80 cm

- Półka 50x100 płyta meblowa wraz z konstrukcją z profilu 40x40mm - 2 sztuki

Treść zapytania (pobierz) Formularz ofertowy (pobierz)

Zakup biletów lotniczych na targi Logimat (4 osoby) według specyfikacji:

1 bilet na wylot w terminie 12.03, powrót 15.03

1 bilet na wylot w terminie 13.03, powrót 15.03

1 bilet na wylot w terminie 12.03, powrót 16.03

1 bilet na wylot w terminie 11.03, powrót 14.03

Treść zapytania (pobierz) Formularz ofertowy (pobierz)

Zakup biletów lotniczych na targi CeMat (4 osoby) według specyfikacji:

1 bilet na wylot w terminie 22.04, powrót 27.04

1 bilet na wylot w terminie 23.04, powrót 27.04

1 bilet na wylot w terminie 22.04, powrót 28.04

1 bilet na wylot w terminie 22.04, powrót 25.04

Treść zapytania (pobierz) Formularz ofertowy (pobierz)
Zakwaterowanie w hotelu podczas targów Logimat - 12 noclegów Treść zapytania (pobierz) Formularz ofertowy (pobierz)
Zakwaterowanie w hotelu podczas targów CeMat - 18 noclegów Treść zapytania (pobierz) Formularz ofertowy (pobierz)

 

  • Wdrożenie zintegrowanej platformy obsługi technicznej ZPOT”  w ramach działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” osi priorytetowej 8: „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”.

 

Realizowany projekt pozwoli nam na zwiększenie jakości obsługi technicznej jaką świadczymy dla naszych klientów.

 

Ramka konstrukcyjna z profilu aluminiowego 40x40mm,

format 125 x 100 cm